Onsen Discovery Blog th

นอกจากข้อมูลของน้ำพุร้อนออนเซ็นแล้ว บล็อกของเรายังมีข้อมูลต่างๆ ทั้งเรื่องอาหารอร่อยๆ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและค่านิยมต่างๆ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับออนเซ็นใน “ปัจจุบัน” ให้ทุกคนอ่านกันค่ะ♪

Profile
id:od-staff
Blog Entry Count
10 entries
Day Count
9 days
Running duration
3 weeks
subscriber
1 person aekosamu